www.CaspianOne.ir فروشگاه کاسپین 1

عرضه کننده محصولات نرم افزاری،کتاب و آموزش های تخصصی فنی و مهندسی صنایع مکانیک برق الکترونیک معماری عمران شیمی مواد و مرتبط ...

آموزش طراحی و نقشه کشی صنعتی پیشرفته برای معماران مهندسی عمران و مکانیک طراحی جامدات Advanced Drawing Tutorial

Advanced Drawing Tutorial Used for Mechanical, Civil and Architecture

مجموعه زیر از لوح فشرده آموزش تصویری سالیدورک و آموزش تصویری کتیا استخراج شده است . در این مجموعه های آموزشی قسمتی را به آموزش طراحی صنعتی و اصول نقشه کشی و اجسام سه بعدی در نمایش و رسم های فنی و مهندسی قابل استفاده همه در نقشه کشی صنعتی 1 و نقشه کشی صنعتی 2 همراه تمرینات و.. برای استفاده مهندسان مکانیک معماری و عمران آورده شده است. فراگرفتن اصول طراحی پیشنیازی بر طراحی توسط کامپیوتر و نرم افزارها می باشد. سپس آموزش طراحی توسط دو نرم افزار کتیا و سالیدورک آموزش داده شده است. 

 Advanced Drawing Tutorial Used for Mechanical, Civil and Architecture

این آموزش ها بسیار عالی و گویا ، مصور تصویری منطبق بر استانداردهای دانشگاه های صنعتی دنیا به زبان انگلیسی است.  از لینک آدرس های زیر رایگان دانلود کنید .


دانلود : مدلسازی جامد صلب سه بعدی 3D

دانلود : راهنمای نمایش بهتر طراحی قسمت 1
دانلود : کمک به نمایش بهتر نقشه کشی قسمت 2
دانلود : مدل سازی اطلاعات طراحی در کامپیوتر ، مدل سیستم CIM
دانلود : طراحی و ساخت و تولید به کمک کامپیوتر CAM ,CAD
دانلود : انتخاب مفهومی یک شکل ، مفهوم هندسی اجسام
دانلود : آزمایش و بررسی طراحی محصول، معماری محصولات
دانلود : مهندسی همزمان ، اصول بنیادی فلسفه و استراتژی ، هدف اساسی طراحی و روش ها
دانلود : به صورت همزمان مدل سیستم اطلاعات مهندسی ، طراحی با ارائه اطلاعات در نقشه
دانلود : نیازهای مشتری مشخصات و خواسته ها از محصولات ، روئیت آن در طرح
دانلود : تصمیم گیری ، نمایش بهتر تصمیمات در نقشه و تجسم انتخاب ها در طراحی
دانلود : طراحی و موارد نگرانی ساخت ، نمایش طراحی برای بررسی امکان ساخت
دانلود : طراحی وموارد بیشتر در ساخت نگرانی فیزیکی و مکانیکی شبیه سازی تجسمی
دانلود : تلرانس طراحیو موارد بیشتر ، اندازه گذاری ها و ابعاد به صورت گویا
دانلود : طراحی برای ساخت ، طراحی جامدات ساخت و تولید ، اجزاء طراحی
دانلود : طراحی برای X محصولات ، طراحی باز طراحی مفهومی قابل ویرایش
دانلود : ابعاد و تلرانس روش های اندازه گذاری ، خلاصه نویسی همراه با گویا بودن
دانلود : فرآیند طراحی مهندسی ، طراحی اولیه ، پیش طراحی ، بهینه سازی ، امکان سنجی و..
دانلود : بررسی طرح در روی نقشه ، حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثر FMEA
دانلود : نقشه کشی ساده برای ساخت نمونه اولیه ، ماکت اولیه
دانلود : مقدمه ای بر گرافیک ارتباطات طرح ریزی نمایش و ارائه
دانلود : مدیریت پروژه طراحی ، تقسیمات نقشه و طرح
دانلود : نمایش چند گانه ، چند بعدی و تجسم کمکی نمایش ها و نما ها
دانلود : پروجکشن تصویری ، افکت های تصویری ، گویا نمودن نمایش
دانلود : اقتصاد توسعه محصولات ، امکان توسعه طرح ، ساختمان یا دستگاه و..
دانلود : فرآیندهای توسعه برنامه ریزی محصول و موارد دیگر ، تیم توسعه و بهبود طراحی
دانلود : عملکرد کیفیت QFD گسترش مجلس کیفیت ، روش های کاستن خطا کار گروهی رفع عیب و..
دانلود : نمونه سازی سریع ، نمونه اولیه ، طراحی اجمالی قبل از طراحی جزئیات
دانلود : طراحی قوی و خوب نمونه سازی و موارد دیگر
دانلود : بخش نمایش ها ، نماها و شبیه سازی های مجازی
دانلود : مدیریت جامع کیفیت TQM ، روند بهبود و توسعه کیفی و کمی طراحی ، طراح یا طرح

دانلود :طراحی کار و ساخت آن ، طراحی و مونتاژ ، کمک به مونتاژ و ساخت در نقشه مانند گسترش ورق ، ترتیب مونتاژ و..

آموزش طراحی و نقشه کشی صنعتی پیشرفته برای معماران ، آرشیتکت ها مهندسین عمران و مکانیک طراحی جامدات

توضیحات تخصصی توسط مهندس درویشی ؛ در بسیاری از موارد و آموزش ها زمانیکه به طراحی ها و طراح توجه می کنیم به عیب های بسیاری پی می بریم . با سابقه ای که در کیفیت و چرخه کیفی و هدف دار بهبود داشته ام . با توجه به تجربیات مهندسین طراح که سالها آموزش و طراحی را پشت سر گذاشته اند . نتیجه بدست آمده این است که امروزه کشیدن طرح ساختمان و.. از نقاشی کردن هم ساده تر شده است، زیرا امروزه نرم افزارها و کاربران کامپیوتر در سنین بسیار پایین تر هم می توانند یک نقشه پلان یا قطعه رسم کنند. اما در عمل هیچ یک مناسب و قابل استفاده نیست . نکاتی که باید به آن توجه نمود.
1- طراحی باید به صورت منظم و برنامه ریزی شده باشد، در غیر اینصورت در طراحی نیمه ساخته به بن بست می رسید.
2- طراحی باید گویا و قابل فهم باشد ، پیچیدگی های ساختاری و طراحی های غیر قابل ساخت و نمایش ، زاویه پنهان نداشته باشد.
3- در زمان طراحی ، در هر مرحله طراح باید به امکان ساخت و تولید آن توجه داشته باشد ، همچنین صرفه اقتصادی و..
خلاصه اینکه شما باید به ترتیب طراحی کنید اول چرخ دنده را سوراخ نکنید بعد در پایان دیده شود محل سوراخ امکان پیچ کردن ندارد تداخل ، بلکه باید اول طراحی ها را انجام دهید و در پایان جزئیات سوراخ و حدیده را طرح کنید. بدون بررسی ماشینی طراحی نکنید که تداخل حرکت دنده ها و بازو ها را دارد زیرا بعد با کوچک کردن این طرف تغییر آن طرف کل طراحی بهبود پیدا نمی کند بلکه به هم می ریزد و قفل می شود . در زمان طراحی به گسترش ورق یا مونتاژ آسان فکر کنید ، شما می توانید در طراحی یک پیچ 2 سانتی را در شیار 3 سانتی قرار دهید ولی آیا در مونتاژ هم جای آچار کشی دارد؟ همچنین شما می توانید در هر قدم پیچ و مهره ها را رسم و طراحی کنید ، اما بدانید طراحان حرفه ای این عمل را در پایان انجام می دهند تا اتصالات یکدست باشد و از تعداد نوع کمتری پیچ و مهره اتصال یکسان استفاده کنند زیرا در غیر اینصورت یک دستگاه شامل ده ها نوع و سایز اندازه پیچ خواهد بودکه هزینه تولید انبوه را افزایش و مونتاژ را سخت ،گران و کند می کند. 

Drawing Tutorial ,  3D Solid Modeling Computer Aided Design  Product Architecture Design For Manufacturing Design For Product  Dimensioning and Tolerances Engineering Design Process Rapid Prototyping Drawings and Assemblies
Advanced Drawing Tutorial Used for Mechanical, Civil and Architecture
Drawing Tutorial for SolidWorks , AutoCAD , Inventor , Autodesk , TurboCAD , CATIA , Siemens NX , Pro/Engineer 
Download : 3D Solid Modeling
Download : Auxiliary Views Part 1
Download : Auxiliary Views Part 2
Download : CIM System Models
Download : Computer Aided Design and Manufacturing
Download : Concept Generation Concept Selection
Download : Concept Testing Product Architecture
Download : Concurrent Engineering Philosophy Foundation and Strategy
Download : Concurrent Engineering Information System Models
Download : Customer Needs Product Specifications
Download : Decision Making
Download : Design Manufacturing Concerned
Download : Design Manufacturing Concerns Mechanical and Physical
Download : Design Tolerancing
Download : Design For Manufacturing
Download : Design For Product 
Download : Dimensioning and Tolerances Practices
Download : Engineering Design Process
Download : Failure Mode and Effect Analysis FMEA
Download : Freehand Drawing Exercise
Download : Introduction to Graphics Communication Sketching
Download : Managing Projects
Download : Multiviews and Visualization Auxiliary Views
Download : Pictorial Projection
Download : Product Development Economics
Download : Product Planning Development Processes
Download : Quality Function Deployment QFD House of Quality
Download : Rapid Prototyping
Download : Robust Design Prototyping
Download : Section Views
Download : Total Quality Management TQM
Download : Working Drawings and Assemblies

Drawing Tutorial , 3D Solid Modeling Computer Aided Design Product Architecture Design For Manufacturing Design For Product Dimensioning and Tolerances Engineering Design Process Rapid Prototyping Drawings and Assemblies رسم تعلیمی، 3D النمذجة الصلبة التصمیم بمساعدة الحاسب المنتج تصمیم الهندسة المعماریة لتصمیم التصنیع لأبعاد المنتج والتفاوتات عملیة التصمیم الهندسی والنمذجة السریعة رسومات وجمعیات Рисование Учебник, 3D Solid Modeling Computer Aided Design Product Architecture Design для изготовления дизайна для определения размеров продукта и допуски Engineering Design Process быстрого прототипирования чертежей и сборок 繪畫教程,3D實體建模計算機輔助設計產品架構設計可製造性設計對產品尺寸和公差工程設計過程的快速原型設計圖紙和組件 Tekening Tutorial, 3D Solid Modeling Computer Aided Ontwerp Product Architecture Design For Manufacturing Ontwerp naar Product Maatvoering en toleranties Engineering Design Process Rapid Prototyping Tekeningen en Assemblies ものづくりデザインのためのデザイン製品アーキテクチャデザイン製品寸法と公差エンジニアリング設計プロセスラピッドプロトタイピング図面とアセンブリのための支援の描画のチュートリアル、3DソリッドモデリングコンピューターTutorial de dibujo, ordenador 3D Modelado de Sólidos Diseño Asistido Producto Arquitectura Diseño para Manufactura Diseño Para Dimensionamiento Producto y Proceso de Diseño de Ingeniería tolerancias Rapid Prototyping Dibujos y Asambleas 
Download : Quality Function Deployment QFD House of Quality/a
تاریخ ارسال: 26 اسفند 1389 ساعت 22:36 | نویسنده: مهندس درویشی | چاپ مطلب
option value=@descriptiondiv class= class=td class= @votePercent%صفحه قبلی